Soutěž pro SPŠ

„Projektujeme energeticky úsporný rodinný dům z cihelného systému HELUZ“ pro studenty 3. ročníku SPŠ stavebních ve školním roce 2020/2021

Důležité termíny:

Registrace do soutěže nejpozději do 31. října 2020
Soutěžní projekty musí být odevzdány do 15.5.2021 vedoucímu projektu na škole.
Vyhlášení školních kol proběhne po domluvě se školou v měsíci červnu 2021.

Zadávací podmínky soutěže jsou uvedeny v aplikaci Stawebnice v kapitole „SOUTĚŽ HELUZ pro SPŠ 2020/2021“

V případě, že využívám již existující dispoziční řešení, níže uvádím autora použitého projektu a další zdroje, odkud jsem čerpal/la :

V případě dotazů se obraťte na Ing. Zdeňka Kobzu: kobza@heluz.cz

Odesláním vyjadřuji svůj svobodný, jednoznačný, konkrétní a nepodmíněný souhlas s evidencí a zpracováním mých osobních údajů v rámci účasti v soutěže.